REJESTRACJA

Limit startujących 500 osób.
Aby dostać się na listę startową należny dokonać opłaty startowej, samo zgłoszenie nie gwarantuje miejsca.